Uygulayalım

Artık “Uygulayalım”

Artık UygulayalımMüşteri deneyimi tüm ekiplerin ortak hedeflerde birleşmesi ile gerçekleşebilir bunun için işletme içerisinde kültürel yaygınlaşma sağlanmalıdır. Uygulayalım ürünümüzle ilk aşamada kültürel bariyerleri azaltmak için yoğun saha çalışmaları yapılır; elde edilen veriler kullanılarak problemler su yüzüne çıkarılır ve sistemde yer alan fonksiyonların liderlerine sunulur. İkinci aşamada fonksiyonlarla birlikte ortak çözümler üretmek üzere çalışmalar yapılır ve takımlara bölünerek proje planı çerçevesinde gerekli çıktıların üretimine başlanır. Üçüncü aşamada üretilen çıktılar ölçülür ve yapılan çalışmalar üst düzey yöneticilere 2 ayda bir raporlanır. Artık yapılanları devreye alma zamanıdır ve bunun için bütünsel bir bakış açısı ile ilerlemek için Üst Düzey Yönetim desteği alınarak kararlar uygulamaya alınır. Başarı kriterleri gerçekleştikçe kutlama esası ile programın başarısı yayılır ve departmanların yeni modele katılımı sağlanır.

 

Uygulayalım ürününde neler var ?

Bu üründeki çalışmalar ortalama 6 aylık bir dönemi kapsar.

Yoğun saha çalışmaları ile temas noktalarında ölçümler ve tespitler

Orta düzey yöneticileri ile yapılan workshop’lar

Üst düzey yöneticilerle yapılan buluşmalar