Dr. Hakan TETİK

Dr. Hakan TETİK
Kural Yıkıcı; Strateji, Pazarlama ve Değişim Uzmanı

www.hakantetik.com