CRM : Niçin ihtiyaç var?

CRM’in işletmelere çok çeşitli faydaları olabilir; yine de bu faydaları temelde 3 ana grup içerisinde el alabiliriz.

  1. Maliyetlerin düşmesine yardımcı olur,
  2. Gelirlerin arttırılmasına yardımcı olur,
  3. İşletme içerisinde stratejinin yayılımına yardımcı olur,

Bu ana grupların detaylarına bakacak olursak, maliyetlerin düşmesi bazen müşteri başına harcanan giderlerde tasarruf sağlayabilir bazen de ortalama karlılığın artışına etki edebilir. Stratejik hedefler doğrultusunda yapılandırma yapılabilirse amaca hizmet edecektir.

Ana gruplarda yer alan, gelirlerin arttırılmasına etki eden bileşenlere bakıldığında bazen ciro artışı sağlayabilir bazen de en doğru kanallardan etkin pazarlama yapılmasına vesile olabilir. 3.ana grup içerisinde yer alan ve işletmenin stratejik yayılımında ise müşteri memnuniyetinde artışa etki edebilir, müşteri odaklı bakış açısına geçişte işetmenin işini kolaylaştırabilir…

cx10