Bi yerden başlayalım

“Bi yerden başlayalım” ürünü Müşteri deneyimi konusunda bazı bilgilere sahip olan, sahip oldukları bilgileri zenginleştirmek ve bu bilgileri işletme içerisinde kültürel bazda genişleterek fayda sağlamak isteyen işletmelerin bu amacına hizmet üzere bi yerden başlamalarına yardımcı olan bir Müşteri deneyimi başlangıç paketidir.

“Bi yerden başlayalım” temelde 3 aylık bir dönemi kapsar ve bu dönem içerisinde hızlı kazanımlarla işletmenin neyi hedeflediği/hedeflememesi gerektiği anlaşılır – aynı zamanda müşteri deneyimi ile elde edilebilecekler kadar elde edilemeyecek olan sonuçlar konusunda hedef birliği sağlar.

bi yerden başlayalımMDM’den muhtemel 3 kişi ve işletme içerisinden 4 kişi ile bir takım kurulur; paydaşların tamamını ilgilendiren 4 workshop, 6 ara çalışma ve 12 ad. birebir buluşmadan oluşur. Bi yerden başlayalım ile işletme için bir çok sonuç üretilir ve sonrasında işletme için çok önemli bir yol haritası elde edilir.

Bu çerçevede; işletme ve MDM Takımı üyeleri bir “kick off” ile buluşur – hedefler ve ana kazanımlar belirlenir,Hedefe uygun kişilerden kurulan proje ekibi ile birlikte geliştirilen plan uygulamaya alınır.

Kültürel yayılımı sağlamak için farklı departmanların olduğu WorkshoX’lar yapılır, Ölçümlemeler ve analizler için işletmedeki ve eko sisteminde var olan veriler toplanır. Kazanımlar ayda bir Üst Düzey Yönetime sunulur; karar noktalarında destek alınır, Süre sonunda yapılan çalışmalar yönetime sunulur ve proje dosyası teslim edilir.